Viestitään yhdessä.

1

Näkemys

Lähestymme asioita luovasti ja rohkeasti, poikkitieteellisesti ja -taiteellisesti. Osaamme kuunnella. Olemme muotoilleet palveluja, jo ennen palvelumuotoilu-sanan syntyä.

2

Taito

Tuotamme luotettavaa, teknisesti lahjakasta ja luovasti laadukasta palvelua. Laajalla ja ammattitaitosella yhteistyöverkostolla. Rakkaudesta viestintään. Ilolla.

3

Tapa

Inhimillisyys, vastuullisuus ja yhteisöllisyys eivät ole meille sana­helinää. Ne ovat toimin­taamme päivittäin ohjaavia arvoja. Niin toimiston sisällä, kuin suh­teessa ympäröivään maailmaan.

Pikkukaupunki lehden kansi

Idea

Lähestymme asioita luovasti ja rohkeasti, poikkitieteellisesti ja -taiteellisesti. Osaamme kuunnella. Olemme muotoilleet palveluja, jo ennen palvelumuotoilu-sanan syntyä.

Ulkoasu

Tuotamme luotettavaa, teknisesti lahjakasta ja luovasti laadukasta palvelua. Laajalla ja ammattitaitosella yhteistyöverkostolla. Rakkaudesta viestintään. Ilolla.

Teksti

Inhimillisyys, vastuullisuus ja yhteisöllisyys eivät ole meille sana­helinää. Ne ovat toimin­taamme päivittäin ohjaavia arvoja. Niin toimiston sisällä, kuin suh­teessa ympäröivään maailmaan.

Brändi

Lähestymme asioita luovasti ja rohkeasti, poikkitieteellisesti ja -taiteellisesti. Osaamme kuunnella. Olemme muotoilleet palveluja, jo ennen palvelumuotoilu-sanan syntyä.

Kuva

Tuotamme luotettavaa, teknisesti lahjakasta ja luovasti laadukasta palvelua. Laajalla ja ammattitaitosella yhteistyöverkostolla. Rakkaudesta viestintään. Ilolla.

Tila

Inhimillisyys, vastuullisuus ja yhteisöllisyys eivät ole meille sana­helinää. Ne ovat toimin­taamme päivittäin ohjaavia arvoja. Niin toimiston sisällä, kuin suh­teessa ympäröivään maailmaan.

Creative Peak

Creative Peak on luova viestintä- ja suunnittelu­toimisto.

peak press & productions oy
Kuningatterenkatu 13
07900 Loviisa
 Katso kartalla

 

info@creativepeak.fi
etunimi.sukunimi­@creativepeak.fi

Y-tunnus: 1615724-8
laskut@creativepeak.fi

ivi Ah­vo­nen
040 5278 340
suun­nit­te­li­ja, toi­mi­tus­joh­ta­ja

Päivi on toi­nen Crea­ti­ve Pea­kin pe­rus­ta­jis­ta, kou­lu­tuk­sel­taan sekä kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri että kult­tuu­rin ja tai­teen mais­te­ri. Päi­vil­lä on pitkä työ­ko­ke­mus toi­mi­tus­pääl­lik­kö­nä, kon­sep­ti­suun­nit­te­li­ja­na, pal­ve­lu­muo­toi­li­ja­na ja vies­tin­nän kai­ken kat­ta­val­la ken­täl­lä. Työn ohella Päivi suorittaa tohtoriopintoja Lapin Yliopiston Taiteiden tiedekunnassa. Päivi on luo­van tii­mim­me ve­tä­jä.
Seppo Ii­sa­lo
040 7244 627
toi­mit­ta­ja, toi­mi­tus­pääl­lik­kö,
hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

Se­pol­la on vuo­si­kym­men­ten toi­mit­ta­ja­ko­ke­mus val­ta­kun­nal­li­sis­sa sa­no­ma- ja ai­ka­kaus­leh­dis­sä niin esi­mies­teh­tä­vis­sä kuin ul­ko­maan kir­jeen­vaih­ta­ja­na­kin. Seppo vas­taa meil­lä viestintäpro­jek­tien ve­tä­mi­ses­tä sekä jul­kai­su­jen suun­nit­te­lus­ta ja to­teu­tuk­ses­ta.

Sini Hakkarainen (vapaalla) 
050 306 4196 
KTM, juristi

Sini vastaa yrityksemme hallinnosta, sopimuksista, taloushallinnosta ja kehityshankkeista. Sini on eteenpäin katsova kehittäjä ja asiakaslähtöisen perspektiivin omaava monitaituri – ja pitkän linjan partiolainen!

Sini Meinola  
taloushallinto

Milla Kaukiainen 050 368 9824 graafinen suunnittelija ja AD, projektipäällikkö

Millan monipuolinen kokemus aikakaus- ja asiakaslehtiin erikoistuneena graafisena suunnittelijana vei hänet visuaalisen journalismin erikoistumisopintoihin Taideteollisessa korkeakoulussa. Lehtien lisäksi Milla suunnittelee mitä vain, pakkauksista karttoihin ja kaikkea siltä väliltä. Milla toimii myös projektipäällikkönä.
Sanna Nylén
0400 889 626
graafinen suunnittelija ja AD

Sannan luova kädenjälki näkyy monissa projekteissamme logoista lehtiin ja pakkauksista vaativiin infograafeihin. Sannan erikoisalaa ovat visuaaliset identiteetit, brändit. Hänen intohimoihinsa kuuluvat typografia ja julistesuunnittelu sekä kekseliäät kuvitukset ja teknisten ongelmien ratkaisu.

Arto Wiikari
0400 604 052 
Valokuvaaja, TaM

Arto on rautainen valokuvauksen ammattilainen ja hänellä on yli 30 vuoden työkokemus maamme suurimpien lehtien kuvaajana. Arto kuvaa niin tuote- kuin henkilökuvat, dokumentaristiset kuvat ja taidekuvat.  Artolla on paljon näkemystä kuvien suunnittelusta sekä välitettävään viestiin että valittuun mediaan sopivaksi.

Vakituisia ja pitkäaikaisia avustajia   Kuvausjärjestelijä Hanna Neuvonen,
valokuvaaja ja artesaani Virpi Lehtinen,
valokuvaaja Janne Lehtinen,
toimittaja-tiedottaja Reija Kokkola,
toimittaja Kirsi Riipinen
Lisäksi käytämme tarvittaessa muita freelancereita eri projekteissa. Lisäksi työllistämme joka vuosi nuoria kesätyöntekijöitä.

Valo, Pele, Lilla ja Vimma

Valo jatkaa Ticon ja Sulon tassunjäljissä hoitaen toimiston noutajan tehtäviä ja pitäen työhyvinvointia korkealla.

Pele on toimiston tanskalais-ruotsalainen vahvistus Skånesta. Haukkuu kaikki pystyyn, mutta on muuten ihan jees. Töissä ti–pe.

Lilli & Vimma on noutajakaksikko aina valmiina sijaistamaan. Vimma on töissä iltapäivisin, Lilli on tarvittaessa toimistolle tuleva.